Interclubs

Fer comentaris  facebook Visiti el nostre faceboock 

[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Cliqueu sobre la pàgina de l’any que li interessi.

CAMPIONAT “INTERCLUBS” DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

AMPOSTA, CAMBRILS, FLIX, MORA D’EBRE, TARRAGONA, TORTOSA, VALLS.

Per comunicació per correu electrònic ia REUNIÓ celebrada al Tir Olímpic Cambrils les Juntes Directives

ACORDEN:

1r Que el Club organitzador de cada edició del CAMPIONAT “INTERCLUBS“ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, es farà per consens de tots els clubs cada any

2n Hora d’inici de la competició serà: Valls: 09:00h., Tarragona: 10:00h., Tortosa: 09:30h.; la resta de Clubs 08:00h., sempre que hi hagi un 50% de Galeria cobert per realitzar la 1a Esquadra.

3r La inscripció per cada esportista classificat serà de 30 Euros, que es lliuraran al Club organitzador el dia de

l´entrega de premis.

Es considerarà esportista classificat el que hagi realitzat un mínim de 4 de les 7 tirades.

4t Les classificacions de cada competició, s’enviaran per correu electrònic durant la setmana següent a la competició, el fitxer serà Excel (.xls), amb els camps: cognoms / nom; any de naixement; Club; punts; nom de 10, 9, 8 etc.

5è L´hora límit de les inscripcions serà a les 11:00h., el Club organitzador de la competició, podrà acceptar inscripcions desprès de l´hora si ho considera oportú.

6è El programa de tir serà:

2 sèries de 20 trets en 15 minuts, amb blanc de 55×55 de precisió; no hi haurà diana de prova.

Les armes seran qualsevol arma curta, a excepció de 22 curt, Pistola Lliure i Històriques.

7è Els GRUPS dels tiradors és regirant de la següent manera:

a) Hi haurà 5 grups: A, B, C, D i Dames. b) Els grups A, B, C i D es distribuiran a la finalització del Campionat, una vegada s’hagi elaborat la Classificació Final amb les 4 millors competicions de cada tirador. El nombre total de participants (sense dames) es dividirà per 4. si el resultat dóna decimals, la resta entrarà al grup D.

8è Les classificacions per equips (Clubs) seran les correspondientes als 3 primers classificats de cada Club per cada

Va competir. Per la classificació final del Campionat, de les puntuacions obtingudes s’escolliran les 5 millors, i es tindran

en compte les 2 pitjors. Els tiradors components de l’equip lògicament serà independent a la Classificació Individual Final.

9è El Club Organitzador una vegada tingui les classificacions finals preparades, els enviarà per correu electrònic o

per Fax a tots els Clubs a la major brevetat possible.

10è S’adjunta dades de contacte de cada Club. Annex a la present.

AMPOSTA:

contactar@clubdetirmontsia.com Secretari aroviraipag@gmail.com President millan.igual@gmail.com

Delegat federatiu salvadorbel@terra.es

Telèfons: Galeria 977 261017 Administració 977 701444, Millan: 627 531503

CAMBRILS:

tircambrils@gmail.com

Telèfons: Galeria: 646 066662, Carreres: 654 510370

FLIX:

tirflix@tirflix.com

Telèfons: 625 235994, 977 415058 Fax 977 415061 Ernest Franquet Franquet

MORA D’EBRE:

tirmoradebre@gmail.com

www.tirmoradebre.com – 640 273017 Pepe (secretari) Enric Reverter (president) 646 016881

TARRAGONA:

tguaschsa@yahoo.es Tir Jordi Tarrago xfau@tinet.org,

Telèfons: 977 601480, 977 612012, 977 637010 Fax: 977 602421

TORTOSA:

clubtirtortosa@gmail.com Club de Tir Racó D’Homedo info@tirolimpictortosa.com,

Telèfons: F. Tallada: 607 077630, M. Linares: 630 945597

VALLS:

tirvalls@gmail.com

Telèfons: Club: 977 605035, Miquel Pascual: 647 954025