– CURS DE RECÀRREGA

  • >- Fer comentaris.  >- Anar a la noticia.  >- Anar a la galeria d’imatges.

XVII CURS DE RECÀRREGA DE CARTUTXERIA METÀL·LICA

Dissabte 21/09/2024

¡ DOCUMENTS PER LA SOL-LICITUT  !

El Curs de Recàrrega el pot realitzar qualsevol esportista en possessió de la corresponent llicència d’armes que vulgui recarregar munició per a ús propi, d’acord amb allò establert a la Instrucció Tècnica Complementària núm. 15 del Reial Decret 563/2010 de 7 de MAIG (B.O.G.C. núm. 19 de 18 de maig de 2010) pel qual es aprova el Reglament d’Esplosius. La nostra entitat imparteix aquest curs a través de professorat qualificat i autoritzat per la Direcció General de la Guàrdia Civil per a la realització dels cursos de recàrrega esmentats, així com per a l’expedició dels certificats que acrediten la superació del curs esmentat. Cada any s’imparteixen diversos cursos, segons la demanda, que duren un dia de cap de setmana. Cada curs admet un mínim de diversos alumnes que ha de determinar l’organitzador. Les inscripcions s’han de formalitzar a les nostres oficines i finalitza el termini d’admissió set dies abans de la data de celebració del curs. Per formalitzar la inscripció cal presentar a les nostres oficines la documentació següent: D.N.I. Llicència Federativa de l’any en curs Llicència d’armes en vigor Fotografia actual tipus carnet CURS DE RECÀRREGA Si voleu reservar plaça podeu presentar la documentació a les nostres oficines o bé al nostre correu tircambrils@gmail.com amb l’imprès de sol·licitud per al curs de recàrrega , l’abonament de l’import de la inscripció pagant-la a les nostres oficines en efectiu, bé per internet ON-LINE  ​​Bizum, o per transferència bancària (se us facilitarà la ccc a la vostra petició). Un cop aprovat l’examen que es realitza el dia del curs, us avisarem perquè passi a recollir per les nostres oficines el certificat que acredita la superació d’aquest Curs de Recàrrega de Cartutxeria Metàl·lica o us la remetrem per correu. Quan rebi el certificat i per obtenir l’autorització que li permeti recarregar cartutxeria per part de la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la Direcció General de la Guàrdia Civil, haurà de presentar a la comanda de la seva localitat de residència la documentació següent: Formulari de Sol·licitud de l’autorització de Recàrrega Original i fotocòpia del Certificat conforme ha superat el Curs de Recàrrega Original i fotocòpia del Certificat d’Homologació de la màquina de recàrrega Fotocòpia del D.N.I. La màquina de recarregar ha de ser MANUAL.

¡ DOCUMENT PER LA SOLICITUT