– CURS DE RECÀRREGA

XV CURS DE RECÀRREGA DE CARTUTXERIA METÀL·LICA

Dissabte 24/09/2022 (TANCAT)

¡ DOCUMENTS PER LA SOL-LICITUT  !

El Curs de Recàrrega pot realitzar-qualsevol tirador en possessió de la corresponent llicència d’armes que desitgi recarregar munició per a ús propi, d’acord amb el que estableix la Instrucció tècnica complementària nº 15 del Reial Decret 563/2010 de 7 de MAIG (BOGC núm 19 de 18de maig de 2010) pel qual s’apueba el Reglament de explosius. La nostra entitat imparteix aquest curs a través de professorat qualificat i autoritzat per la Direcció General de la Guàrdia Civil per a la realització dels esmentats cursos de recàrrega, així com per a l’expedició dels certificats que acrediten la superació del curs. Cada any s’imparteixen diversos cursos, en funció de la demanda, que duren un dia de cap de setmana. Cada curs admet un mínim de diversos alumnes a determinar per l’organitzador. Les inscripcions s’han de formalitzar a les nostres oficines, finalitzant el termini d’admissió quinze dies abans de la data de celebració del curs. Per formalitzar la inscripció cal presentar a les nostres oficines la següent documentació: D.N.I. Llicència Federativa de l’any en curs Llicència d’armes en vigor Fotografia actual tipus carnet CURS DE RECÀRREGA Si es desitja reservar plaça pot presentar la documentació a les nostres oficines o bé al nostre correu tircambrils@gmail.com l’imprès de sol·licitud per al curs de recàrrega, l’abonament de l’import de la inscripció pagant-la en les nostres oficines en efectiu, bé per internet ON-LINE o per transferència bancària (se li facilitarà la ccc a la seva petició). Un cop aprovat l’examen que es realitza el dia del curs, l’avisarem perquè passi a recollir per les nostres oficines el certificat que acredita la superació del Curs de Recàrrega de Cartutxeria Metàl·lica o es la remetrem per correu. Quan rebi el certificat i per tal d’obtenir l’Autorització que li permeti recarregar cartutxeria per part de la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la Direcció General de la Guàrdia Civil, haurà de presentar a la Comandància de la seva localitat de residència la següent documentació: Formulari de sol·licitud de l’autorització de recàrrega Original i fotocòpia del Certificat conforme ha superat el Curs de recàrrega Original i fotocòpia del Certificat d’Homologació de la màquina de recàrrega fotocòpia del DNI La màquina de recarregar ha de ser MANUAL.

¡ DOCUMENT PER LA SOLICITUT