– Covid 19ca

> –  Fer comentaris  > – Fotos protocol  > – Continguts

1) ÀREA GENERAL
2) ÀREA ADMINISTRATIVA
3) ÀREA D’ENTRENAMENTS diumenge a divendres
4) AREA DE COMPETICIÓ dissabte i diumenge matins
ABANS DE L’OBERTURA s’haurà de realitzar una neteja i desinfecció a fons en totes les instal·lacions i mobiliari, incidint sobretot en els elements d’ús comú com picaportes, baranes, cadires, banys, etc.
En el moment de l’inici de l’activitat s’haurà de tenir material de protecció suficient per als esportistes, àrbitres, treballadors i usuaris en general. CONTROL MÈDIC, veure PROTOCOL GENERAL DEL CLUB I BOE i adaptar-se en el possible.
1) PROTOCOL ÀREA GENERAL.
AFORAMENT GENERAL capacitat per a 40 – 50 persones. DISTRIBUCIÓ: Sala d’espera entrada; A 10 persones. Sala d’espera en llocs de tir; A 7 persones. Sala d’espera en oficina tràmits i diversos; A 4 persones. Resta habitual, espera a l’exterior. Periòdicament es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions de centre amb les mesures adequades a les característiques i intensitat d’ús de centre, fent especial atenció a les zones d’ús comú com banys, oficina, sales d’espera, etc. seguint les següents pautes: S’utilitzaran desinfectants com dissolucions de lleixiu (1.50) o qualsevol altre del mercat. Es posarà a disposició de el públic dispensadors hidroalcohòlics desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat, sobretot a l’entrada a al local social. A l’accedir al recinte social, el primer que haurem de fer és portar la mascareta i guants posats, passar per la zona de rentat de mans amb el líquid proporcionat pel club, mascareta i guants seran aportats pel soci. En cas de no tenir-lo en el moment d’entrada, el club se’ls podrà facilitar mitjançant el corresponent abonament del seu cost. Un cop superats els tràmits higiènics, el soci només podrà romandre dins de el local, el temps just per realitzar la seva gestió o informació, passant a esperar a l’exterior de les instal·lacions si té alguna gestió, entrenament posterior, o contacte amb els companys sempre guardant les normes bàsiques per tots conegudes.
2) PROTOCOL ÀREA ADMINISTRATIVA.
A l’entrar al recinte social i una vegada complertes les normes sanitàries, el soci haurà d’esperar a la sala annexa a l’oficina, respectant l’aforament, fins que li toqui el torn d’accés a l’oficina, només podrà accedir una persona. Un cop realitzades les gestions es donarà pas a el següent, havent d’abandonar el recinte perquè pugui accedir un altre soci i podent per tant passar el temps oportú a l’exterior de l’recinte. L’aforament de la sala d’espera es calcula en un total de 6 a 7 persones, queda terminantment prohibit reunions o tertúlies tant a la sala d’espera com a l’oficina, a l’realitzar les gestions amb el personal de l’oficina, es guardarà la distància reglamentària de l, 5 a 2 metres.
3) PROTOCOL ÀREA D’ENTRENAMENTS.
En l’activitat esportiva, serà individualitzada i sense contacte físic entre participants. S’organitzaran les entrades i sortides per evitar acumulació de persones en els accessos i llocs comuns, tant a l’inici com a la finalització de les proves. Diumenges a divendres ocupant exclusivament els llocs núm. 1-3-5-6-8-10. S’haurà de fer reserva horària diàriament, telefònica o telemàtica reservant espais de 30 minuts per tirador, que podran ser ampliats amb anticipació o en el moment si algun espai estigués lliure en el moment de l’entrenament. Per entrenaments, regiran les mateixes normes d’higiene generals sent obligatoris mascareta i guants, els quals es podran treure un cop comenci l’entrenament en l’entès que sense moure de el lloc de tir, únicament per al canvi de dianes en què només podran sortir dos tiradors a el mateix temps guardant les degudes precaucions. El sanejament i neteja de el lloc de tir a l’acabar l’entrenament serà responsabilitat de cada tirador. (Es recomana fer-ho també a l’accedir a el lloc de tir) NOTA. en cap cas podran accedir acompanyants o públic.
4) ÀREA DE COMPETICIÓ.
Dissabtes i opcionalment diumenges matins. Llocs 1-3-5-6-8-10. S’hauran de fer les oportunes reserves telefòniques o telemàtiques a l’oficina d’administració, la qual seguirà el mateix procediment de repartiment de llocs i tandes de tir que es feia fins ara. Per a qualsevol consulta, per telèfon abans de la competició, els sis tiradors de torn o tanda, esperaran a la zona de públic annexa a la zona de tiradors amb mascaretes i guants i una vegada realitzades totes les operacions sanitàries prèviament a continuació i sempre seguint les ordres de l’àrbitre, passaran a ocupar els seus llocs de tir complint les ordres de l’àrbitre en tot moment, un cop finalitzada la competició, recollits armes i útils, han de netejar el lloc de tir, posar-se mascaretes i guants i sortir de l’recinte per la porta del emergència a l’exterior. Per conèixer els resultats de la competició, consultar per telèfon oa la pàgina web de club. Per a la següent tanda, els sis tiradors esperaran a la sala annexa un cop realitzades les mesures de seguretat sanitària, mascaretes guants, rentat de mans, etc. sense contacte amb els tiradors sortints i accedint als seus llocs de tir seguint les ordres de l’àrbitre.
NOTA. Per seguretat es recomana higienitzar els elements comuns.
PNEUMÀTICA. Llocs 1-3-5-7-9-11-13-15 el protocol d’actuació serà idèntic a el de Precisió tant per entrades i sortides, com per mesures higièniques, tampoc es permet assistència de públic, només en cas de tirador menor de edat que haurà d’estar acompanyat de tutor, si no està l’entrenador oficial en aquest moment o l’àrbitre corresponent.